world of creations

in movement

Welkom

Kunstenaar                      artist                  kunstler

nhoud: organisch, mystiek, vergankelijkheid, spontaan, toeval en originaliteit.


Er van uitgaand dat schoonheid de vorm der dingen hoort te zijn.
misschien zelfs wel zo dat de vorm belangrijker is dan de inhoud of functionaliteit.
Schoonheid onze beleving in ons dagelijks leven kan zalven.
Kunst ons kan afleiden van de dagelijkse zorgen die ons belast.
Kunst zorgt voor interactie in cultuur en bevorderd het eigen zijn, identiteit, tijdsbeeld beleving.


Hou niet zo van lelijke dingen die functioneren. Wel van mooie dingen die niet functioneren.
Materiaal gebruik van wegwerp artikelen tot speelgoed, verf, blacklight ,gevonden of gekochte artikelen.
Verder inhoudelijke onderwerpen zijn gerelateerd aan het leven.
Zoals het is.


Werner Klompen alias artgenerator probeert kunst te generen , transformeren in beweging te zetten verbindingen te leggen en ondertussen daarbij zelf nog dingen te maken die op basis van verandering zijn fundament vinden .Daarbij gaat hij verloren in de inspiratie van de creativiteit het experiment; zoekende naar schoonheid is er een verscheidenheid ontstaan in werkwijze expressie en beeldende taal.


Hierdoor blijft het boeiend en uitdagend .Op de grens van hedendaagse kunst .Misschien wel al met twee voeten in die van de toekomst. Echter komt zijn roots uit de tijd van de nieuwe wilde jaren tachtig wat zeer duidelijk in zijn werk herkenbaar blijft. Materiaal gebruik of discipline maakt niet uit Hij stort zich spontaan in elke materie wanneer de lust , het verlangen de uitdaging roept.
Omzettingen en onderbewust beeldend bezig zijn als toeschouwer van eigen creatie's met als spildraad op grens bewegen van zijn of niet zijn.
Het schilderen als de realiteit zelve ziet met alle abstractie voorzien Maar vooral gedreven Kunstenaar in hart en ziel .
Enkelle expositie waaraan hij heeft mogen deelnemen zijn:
Kulturstadt Ruhr 2010, Art take Times Square - New York , Stroom - mijn museum Beringen.
special highlight 2014 bezoek Andre Smits van Artist in the world in zijn atelier.


Bedankt voor aandacht & interesse

artgenerator3@hotmail.com                                                                                                                                                                    Thx 4 interrest